om Edwin Murungi

Jeg er en kreativ, innovativ, engasjert, og pålitelig person med evne til å sette meg inn i og videreformidle fagstoff av ulik karakter. Jeg har, til sammen, mer enn 5 års erfaring med animasjoner og utvikling av e-læring. Jeg har laget animasjoner for bruk i undervisning, forskningsformidling og TV-reklamer og e-læringsplattformer for bruk i undervisning og opplæring. Jeg har en mastergrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og lidenskap i animasjoner og e-læring.